.

 

Agrarisch Friesland Oud en Nieuw

Friese Vereniging voor historische landbouw.

De Friese vereniging voor historische landbouw  De AFRON  ( Agrarisch FRiesland Oud en Nieuw ) is opgericht in 1984 met als voornaamste doelstelling het verzamelen, het bewaren, het registreren en het exposeren van oude agrarische werktuigen, gereedschap en documenten alsmede het beschrijven van oude werkmethoden door particulieren en instellingen te bevorderen en te ondersteunen.

Kreten naar aanleiding van het bovenstaande zijn :

Verzamelen en bewaren

Registreren en beschrijven

Exposeren en tentoonstellen

Agrarisch in de breedste zin van het woord

Werktuigen en gereedschap

Documenten en instructieboeken

Werkwijze en belevenissen

Als onafhankelijke vereniging hoopt zij in Friesland een stimulerende en coördinerende rol te vervullen. De vereniging telt ca. 150 leden en enkele donateurs. De leden betalen een jaarlijkse contributie van €. 15.-- en de bijdrage van de donateurs is minimaal €. 10,--.

De middelen die de vereniging beschikbaar heeft om haar doelstellingen te bereiken zijn:

- De jaarlijks te houden ledenvergadering

- Het organiseren van minimaal één thema-avond of themamiddag en een excursie per jaar.

- Het deelnemen aan tentoonstellingen of exposities in de landbouwmusea van Friesland: Het Landbouwmuseum De Brink te Veenklooster en het Frysk  Lândboumuseum te Earnewâld of bij één van de andere leden.

- Het deelnemen aan festiviteiten in het kader van historische landbouw.

- Het tweemaal per jaar laten verschijnen van haar lijfblad IT ARK.

- Het samenstellen van speciale ( thema-)edities van IT ARK

- Het inrichten en in stand houden van een DOCUMENTATIECENTRUM van boeken en tijdschriften met betrekking tot de landbouw in de breedste zin van het woord.

06-01 afron documintaasje sintrumHet AFRON-Dokumintaasje Sintrum is voor bezoekers op afspraak geopend. Leden van de vereniging kunnen gratis het documentatiemateriaal inzien en bestuderen. In principe wordt er geen materiaal uitgeleend. Voor een bezoek graag vroegtijdig contact opnemen met één van de volgende personen: W.Vries, Nijlân 14, telefoon 0511-408385 of G.Herrema, telefoon 0519-561697 of per e-mail: secretaris@afron.nl

-          Het bezoekadres van het documentatiecentrum is : Landbouwmuseum De Brink te Veenklooster.

 

VLAS van lijnzaad tot lijnwaad

De vereniging AFRON heeft ter gelegenheid van de expositie VLAS, van LIJNZAAD tot LIJNWAAD’ (in 2006 in landbouwmuseum De Brink) het gelijknamige boek uitgegeven, geschreven door Herman Poelsma.

Het boek telt 170 bladzijden (A4-formaat) met veel zwart/wit afbeeldingen en een ondersteunende tekst. De gehele teelt vanaf het zaaien, de verwerking van het vlas tot vlaslint, en het spinnen en weven tot het eindproduct linnen komen aan bod.

Het boek is te bestellen per e-mail info@afron.nl of per telefoon 0519-561697.

 

Lezing met dia’s o.a. : ‘VLAS, van LIJNZAAD tot LIJNWAAD’.

De Vereniging AFRON kan lezingen met een ‘power-point-presentatie’ verzorgen over verschillende onderwerpen betreffende de historische landbouw. In de afgelopen jaren zijn er tientallen lezingen en presentaties gehouden oer uiteenlopende onderwerpen betreffende de historische landbouw. Een veel gevraagde presentatie gaat over de vlasteelt en heeft dezelfde titel als het pas uitgegeven boek ‘VLAS, van lijnzaad tot lijnwaad’ . Voor het verzorgen van een lezing wordt een bijdrage voor de vereniging gevraagd en de reiskosten worden in rekening gebracht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris.

 

AFRON heeft haar eigen website.

In 2009 bestond de vereniging 25 jaar en zijn er in dat jaar een groot aantal activiteiten door het bestuur en de leden ontwikkeld. Eén van de eerste activiteiten was het (laten) bouwen van een eigen website waarop inmiddels vrijwel alle verenigingsaangelegenheden en activiteiten kunnen worden opgezocht. Leden kunnen geheel gratis hun activiteiten op laten nemen in de ‘agenda’ van de website en de verslagen er van met foto’s publiceren in de nieuwsrubriek.

We raden u aan om ook onze website www.afron.nl eens te bezoeken.

Mocht u optimaal willen deelnemen aan de georganiseerde activiteiten of wilt u de vereniging AFRON financieel helpen met haar activiteiten, schroom dan niet om u als lid te op te geven of om contact op te nemen met de secretaris: Mw. G. Fokkema-deBeer, Stedpaed 22, 9055 MG Britsum. Tel. 058-2571011

Eindredactie van IT ARK en de Website: Dhr. G. Herrema, Van Aylvawâl 9, 9151HK Holwerd, Telefoon 0519-561697 of per e-mail redactie@afron.nl